FAQ

Home / FAQ

Câu gỏi thường gặp

Giải đáp mọi thắc mắc của bạn

CÂU HỎI PHỔ BIẾN

Tạo sao bạn nên chọn Mark Educate?

Sau khóa học, tôi đã thấy tự tin lên rất nhiều. Nếu như trước kia thuyết trình là “cơn ác mộng” đối với tôi thì giờ đây tôi đã hoàn thiện được các kỹ năng của mình. Trong 6 buổi học, thật sự tôi rất vui vì được tham gia cùng mọi người, làm được những điều trước đây mình e ngại, được mở mang nhiều kiến thức, cùng cười, cùng nói, cùng phát huy được hết khả năng của tinh thần đồng đội.

Tạo sao bạn nên chọn Mark Educate 2?

Sau khóa học, tôi đã thấy tự tin lên rất nhiều. Nếu như trước kia thuyết trình là “cơn ác mộng” đối với tôi thì giờ đây tôi đã hoàn thiện được các kỹ năng của mình. Trong 6 buổi học, thật sự tôi rất vui vì được tham gia cùng mọi người, làm được những điều trước đây mình e ngại, được mở mang nhiều kiến thức, cùng cười, cùng nói, cùng phát huy được hết khả năng của tinh thần đồng đội. 2

Tạo sao bạn nên chọn Mark Educate 3?

Sau khóa học, tôi đã thấy tự tin lên rất nhiều. Nếu như trước kia thuyết trình là “cơn ác mộng” đối với tôi thì giờ đây tôi đã hoàn thiện được các kỹ năng của mình. Trong 6 buổi học, thật sự tôi rất vui vì được tham gia cùng mọi người, làm được những điều trước đây mình e ngại, được mở mang nhiều kiến thức, cùng cười, cùng nói, cùng phát huy được hết khả năng của tinh thần đồng đội. 3

Câu hỏi thường gặp

Học ở đây có tốt không vậy các bạn 1

Học ở đâu rất tốt bạn nhé, môi trường năng động, giảng vien nhiệt tình,. Mọi thứ quá OK 1

Học ở đây có tốt không vậy các bạn 2

Học ở đâu rất tốt bạn nhé, môi trường năng động, giảng vien nhiệt tình,. Mọi thứ quá OK 2

Học ở đây có tốt không vậy các bạn 3

Học ở đâu rất tốt bạn nhé, môi trường năng động, giảng vien nhiệt tình,. Mọi thứ quá OK 3

Học ở đây có tốt không vậy các bạn 4

Học ở đâu rất tốt bạn nhé, môi trường năng động, giảng vien nhiệt tình,. Mọi thứ quá OK 4