Blog

Home / Blog

17

March

Gặp những đối tác quan trọng trong năm mới

Một công ty công nghệ tài chính ở Anh xây dựng nền tảng kỹ thuật số giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh với những đối tác ngoại có quy mô giao dịch ...

17

March

Cơ hội tìm đối tác triệu USD cho doanh nghiệp Việt

Một công ty công nghệ tài chính ở Anh xây dựng nền tảng kỹ thuật số giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh với những đối tác ngoại có quy mô giao dịch ...

17

March

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CON NGƯỜI VÀ ĐỐI TÁC TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Con người và đối tác Con người trong bối cảnh sự kiện Con người là một phần của marketing hỗn hợp. Yếu tố con người phản ánh tầm quan trọng của các cá nhân trong ...